Privacybeleid Angeles Earth

Privacybeleid Angeles Earth

Doel en basis verwerking persoonsgegevens:
AngelesEarth, gevestigd te Thorn verwerkt persoonsgegevens met toestemming van de gebruiker en/ of om uitvoering te geven aan een overeenkomst.

De volgende persoonsgegevens worden door AngelesEarth verwerkt:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Email/ telefoon
De gegevens worden gebruikt voor:
* Het factureren en afhandelen van een betaling
* Het kunnen bellen en e-mailen zoals nodig om onze diensten te kunnen verlenen
* Het versturen van nieuwsbrieven, speciale uitnodigingen en aanbiedingen per email.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk volgens de wettelijke termijnen van de belastingdienst. Persoonsgegevens verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst worden bewaard voor een periode van 7 jaar na afloop van de laatste interactie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
AngelesEarth verkoopt geen gegevens aan derden, en zal slechts gegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor een wettelijke verplichting.

Op uw verzoekt draagt AngelesEarth er zorg voor dat alle persoonsgegevens worden overgedragen naar u of een andere partij.

Uw privacy rechten:
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens AngelesEarth verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het verzoek wordt behandeld binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Uw kunt uw verzoek per email richten aan i@angelesearth.com.

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door AngelesEarth steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG/ GDPR is bepaald.

Graag wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:
AngelesEarth zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Cookies:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Angeles Earth of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie enkel om bij te houden hoe de website wordt gebruikt.

Contactgegevens:

AngelesEarth
Email: i@angelesearth.com
Website: www.angelesearth.com

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig beheerd. Mocht u vragen hebben betreffende uw privacy, neem dan contact op met Paul Vossen, te bereiken via telefoon nummer +31(0)622792391 of via het email adres i@angelesearth.com

 

 

 

Delen:
Share

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Sign up to be informed

 

Think CREATIVE!