Illustratie Over Kunst

8 sleutels om Picasso te begrijpen. Picasso vertelt ons

pablo picasso

Ik heb de indruk dat ik Picasso altijd heb gekend, hij is deel van mijn geschiedenis en de geschiedenis van het land waar ik geboren ben. In de jaren ’70 hing een poster van El Guernica in onze woonkamer, zoals in zoveel van de huizen van mijn vrienden, toen het schilderij en de kunstenaar waren verbannen. We woonden is een volksbuurt van Madrid, Zarzaquemada, en gingen naar een creatieve, idealistische en linkse school, tijdens de nadagen van de dictatuur. Ik heb voor het eerst gehoord van Picasso op school. Picasso was een symbool van vrijheid in de politiek, maar ook in het artistieke. Met 11 jaar wisten we van het kubisme, de avant-garde, bohemien Parijs en de innovatieve Picasso.

Ik heb me altijd afgevraagd wie Picasso in werkelijkheid was, is hij een genie (Ik geloof niet in genieën), maar … Wat maakt hem anders? Hoe dacht hij? Heeft hij een eigen creatief systeem?

Weten wat hij gezegd of gedacht heeft, helpt ons om hem te begrijpen. Hier zijn 8 sleutels:

1. Hij hield van kunst

“Ik hou van kunst en kunst is het enige doel van mijn leven. Het geeft me een immense vreugde. “ Picasso

Zijn leven en werk zijn verbonden. Zijn vrouwen, vrienden, steden waar hij woonde, wat hij dacht en voelde komt tot uiting in zijn werk. Heel interessant is het Nederlandse tv-programma, “Krabbé zoekt Picasso”. Het laat zien wie Picasso was door de plekken waar hij was geweest en wat daar gebeurde.

www.krabbezoektpicasso

2. Hij zoekt niet, hij vindt. Het belang van het toeval

“Als ik schilder, is mijn doel om te laten zien wat ik gevonden heb, niet wat ik was aan het zoeken” Picasso

Picasso maakte een onderscheid tussen zoeken en vinden; de zoektocht is opzettelijk het vinden is toevallig. Dit verschil was fundamenteel in zijn creatieve systeem. De zoektocht is iets bewust door de hersenen gestuurd; de bevinding is oncontroleerbaar, willekeurig, het gebeurt gewoon zonder meer. Als Picasso schildert, laat hij het toeval zijn werk doen.

artworks pablo picasso

3. Zijn gids was vrijheid: spontaan, onvoorspelbaar, intuïtie

De schilderkunst is vrijheid!”

“Vaak beeldt een schilderij meer uit dan de kunstenaar wilde vastleggen, en is hij verrast door het onverwachte resultaat. Soms is de geboorte van een werk een spontane en onvoorspelbare gebeurtenis …. “ Picasso

Zijn manier van werken is gebaseerd op de vrijheid van denken en handelen, daarom is de spontaniteit en intuïtie onderdeel van het creatieve proces.

“Als ik schilder werk ik heel langzaam. Ik wil niet de eerste versheid van het werk bederven. Als ik kon, zou ik het zo laten en zou opnieuw beginnen of verdergaan op een ander doek. Daarna zou ik weer hetzelfde doen met het tweede doek. Nooit zou ik een schilderij af maken, maar wél de verschillende staten van hetzelfde werk, die meestal verdwijnen gedurende het werk … Ik schilder zo veel doeken omdat ik de spontaniteit zoek, en als ik iets goed uitdruk, durf ik niets meer toe te voegen.” Picasso

4. Ideeën zijn het startpunt. De Perfectie is het gaan van een schilderij naar een andere

“Ik weet niets … De ideeën zijn eenvoudige uitgangspunten. Het is zeldzaam dat ik ze kan uitdrukken zoals ze me te binnen schieten. Als ik aan de slag ga ontstaan ​​andere ideeën in de pen. Om te weten wat je wilt tekenen, moet je beginnen het te doen. Wat ontstaat onafhankelijk van mijn wil, interesseert me meer dan mijn ideeën. Het is zeer moeilijk om te voorkomen dezelfde dingen te doen. Vaak wordt het een obsessie, maar waar voor zou jij werken als het niet hiervoor was, om nog beter het zelfde uit te drukken? We moeten altijd streven naar perfectie. Het is duidelijk dat dit woord niet dezelfde betekenis heeft voor iedereen. Voor mij betekent dit: van de ene schilderij naar de andere, altijd verder gaan, verder … “ Picasso

Het idee was voor Picasso slechts een begin, geen eindpunt. Hij probeer hetzelfde steeds beter uit te drukken en doet het gaande van een kunstwerkstuk naar het andere.

“Een kunstenaar is altijd bezig met dingen en emoties; over ideeën … over het innerlijke leven van de mens “ Picasso

Picasso is niet revolutionair in het gebruik van zijn thema’s, hij volg de thematiek van de twintigste eeuw: moederschap, naakt, stillevens, portretten … Nieuw is de manier hoe hij het uitbeeld. Picasso was geïnteresseerd in het innerlijke leven van de mens, de drama van de mensheid, de emotionele impact.

artworks pablo picasso

5. Zijn stijlen zijn alleen variaties. De kunst transformeert

“De verschillende stijlen die ik heb gebruikt in mijn kunst kan niet worden beschouwd als een evolutie of een trede die gericht is om te het ideaal van de schilderkunst te bereiken… Ik ben niet onderworpen aan regels, en daarom heb ik geen stijl.”

 “De meeste schilders bereiden kleine mallen voor en maken gebakjes. Altijd dezelfde gebakjes. En ze zijn zeer tevreden. Een schilder zou nooit moeten doen wat de mensen van hem verwachten. De stijl is de ergste vijand van de schilder.” Picasso

De variaties die Picasso maakt van een serie waren niet eenvoudige tests, maar fasen van de transformatie van een idee, hetzelfde idee dat evolueert.

“Je kunt niet voorkomen dat verschillende themas verschillende methoden van meningsuiting nodig hebben.” Picasso

Dit verklaart waarom Picasso beeldhouwt, schildert, illustreert, aardewerk maakt, werkt met verschillende kunstvormen. Het was de beste manier om hetzelfde idee uit te beelden, aanpassen aan het medium waarmee hij werkte.

“Een kunstwerk transformeert de toeschouwer en de kunstenaar moet de verschillende opties voor de toeschouwer weten. Daarin ligt de zingeving van kunst, haar functie.”

6. Ik maak geen abstracte kunst

“Ik maak geen abstracte kunst, want de abstracte kunst bestaat niet en kan niet bestaan. Kunst is altijd de representatie van de werkelijkheid. Je moet altijd beginnen met iets. Dan kun je alle sporen van de werkelijkheid laten verdwijnen… Als ik een beker wil schilderen, dan maak ik ze natuurlijk rond. Echter, het ritme van het beeld, de compositie, kan me dwingen om het rond als vierkant uit te beelden.”

“Fotografie is gekomen op het juiste moment om de schilderkunst te bevrijden. De schilderkunst is vrijheid! Als je springt, kun je ook aan de verkeerde kant van het touw vallen. Maar als je niet het risico wilt nemen om op je gezicht te vallen, wat kun je dan doen? In dat geval is het ‘t beste om niet te springen “ Picasso

Picasso was niet tegen de abstracte kunst, maar tegen de bedoeling om iets uit te beelden dat niets communiceert. Hij gelooft niet in de abstracte kunst die alleen speelt met combinaties van vormen en kleuren, zonder inhoud. Sinds de fotografie bestaat, hoeft de kunstenaar niet langer de werkelijkheid uit te beelden zoals onze ogen het zien, het kubisme is geboren, eerste vanguardia, die breekt met het traditionele perspectief, alle delen van een object zijn verbeeld in hetzelfde vlak.

7. Het genie van de kindertijd

‘Wat wordt beschouwd als prematuur genie is het genie van de kindertijd. En het verdwijnt door de jaren heen; ik heb deze genialiteit niet gehad. Mijn eerste tekeningen konden niet geëxposeerd worden in een expositie van kindertekeningen. Ik mistte de onhandigheid van het kind, zijn naïviteit. Ik maakte met zeven jaar academische tekeningen met zo’n nauwgezette nauwkeurigheid die mijzelf liet schrikken.” Picasso

Het kind Picasso schilderde als een volwassene, hij had een grote beheersing van de techniek. Picasso kopieerde vanaf zijn jonge jaren zijn vader, tekenleraar in Malaga. Picasso’s werk evolueerde, ging van de realisme naar de originaliteit in de naïviteit. In Picasso vinden we de typische elementen van de kindertekening, verdwijnen van het ruimtelijk perspectief, verhouding tussen objecten en omgeving, tekent onmogelijk profielen, de kleur komt niet overeen met de natuurlijke kleuren, het wordt geassocieerd met emotie.

“Van kinds af schilderde ik als Raphael, maar het duurt een leven lang te leren tekenen als een kind” Picasso

8. Hij spreekt niet van schoonheid

“Ik verafschuw mensen die praten over schoonheid. Wat is schoonheid? In de schilderkunst moeten we praten over problemen. De schilderijen zijn niets anders dan onderzoek en experiment! Ik schilder nooit een kunstwerk. Al mijn schilderijen zijn onderzoeken. Ik onderzocht voortdurend, en in deze voortdurende zoektocht er is een logische ontwikkeling. Daarom nummer en dateer ik de schilderijen. Misschien zal iemand me op een dag zal bedanken. Schilderen is een kwestie van intelligentie.” Picasso

Picasso zoek niet de schoonheid, de canon, de regel. Voor hem is het academisch begrijpen van schoonheid vals. In fysieke schoonheid is hij niet geïnteresseerd,  Hij wil zich in het innerlijke leven van de mens verdiepen.

artwork Angeles Nieto

Fuentes

– “Picasso, sistema creativo propio”. Andrés Luque Teruel. Espacio y tiempo, revista de Ciencias Humanas. N 21-2007. Pp. 95-121

– Temas y modelos en la obra de Picasso INMACULADA JULIÁN

– El niño que acabó siendo Picasso. Elsa Fernández- Santoshttp://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/25/actualidad/1361822328_166644.html -Picasso,

– El desarrollo de un niño. María José Mas Salguerohttp://www.nextdoorpublishers.com/2016/10/picasso-el-desarrollo-de-un-nino/

Tekst en kunstwerken: Ángeles Nieto, Pablo Picasso

Share:
Share

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Sign up to be informed

 

Think CREATIVE!